Çözümler / Büyük Firmalar için / Ar-Ge Merkezi Danışmanlıkları

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yetkinlik Artırma Danışmanlığı ve Atölye Çalışması

SATIN AL

Nedir ?

after-line

*Toplantı 1: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Temel Stratejilerinin Belirlemesi Danışmanlığı ve Tartışılması (120 Dakika) 
*Toplantı 2: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Proje Yazma / Değerlendirme Kriterleri (120 Dakika) 
*Toplantı 3: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Proje Uygunluk Analizi ve Raporu (120 Dakika) 

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi stratejileriniz doğru tanımlandı mı? Stratejiler ile firma misyon-vizyonu uyuşuyor mu? Projelerinizin yazım tekniği standartlara ve kılavuzlara uygun mu? Proje seçimlerini nasıl yapıyorsunuz? Danışmanlık içeriği için 3 toplantı ve toplamda 5 saat görüşme gerçekleştirilecek ve sonunda detaylı rapor sunuşu yapılacaktır. 

Programın amacı kurulmuş olan bir Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile kurulmakta olan merkezlerin temel niteliklerinin artırılması için kısa-orta-uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinin ortaya çıkarılması, prensiplerinin belirlenmesi ile Ar-Ge/Tasarım projelerinin uygunluğun değerlendirilmesi için kriterlerin ortaya koyulmasıdır. Danışmanlık bunun için örnek uygulama çalışmalarını da kapsamaktadır.

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olan firmalar.

Özellikler

after-line
1

Merkez stratejilerinin hazırlanması için prensipleri ortaya koyulacak, örnekler tartışılacaktır.

2

Uluslararası kılavuzlar ve 5746 sayılı kanun uyarınca Ar-Ge veya Tasarım Merkezi için proje hazırlama prensiplerinin belirlenmesi yapılacaktır.

3

Örnekler üzerinde çalışılacak ve sonuçları raporlanacaktır.

Faydalar

after-line
1

Danışmanlık sonunda firmanın vizyon-misyonuna uygun kısa-orta-uzun vadeli gelişim ve yenilik stratejileri belirlenecektir.

2

Proje yazma ve değerlendirme kriterleri belirlenecektir.

3

Ar-Ge kılavuz ve mevzuatlarına uygun, nitelik açısından uygun proje yapıları oluşturulacak bilgi birikimine sahip olunacaktır.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız