Nedir ?

after-line

Yasalaşan düzenleme ile KDV, Kurumlar, Stopaj ( Gelir ve Kurumlar) Matrah Artırımı yapma, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, Kasa, Ortaklardan Alacaklar ve İlgili Hesapları düzeltme ve Vergi Yükümlülüklerinden korunma İmkanı, Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetler İçin Yeniden Değerleme İmkanı getirilmiştir. Bu imkanlar çerçevesinde sormak istedikleriniz, firmanıza dair karar almanızı sağlayacak analizlerin yapılması ve uzman ekip ile strateji oluşturulmasına destek olmaktayız.

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Özellikler

after-line
1

Mükellefler matrah artırımı yapılan yıllar için, artırım yapılan konularda incelenmeme imkanı.

2

Ortaklardan alacaklar ve kasa hesaplarını düzelterek, işletme kayıtlarını, risk yaratan işlemleri ortadan kaldırma.

3

Bilançoları rayiç güncel bedellere göre oluşturulabilme.

Faydalar

after-line
1

Vergi incelemelerinden korunmaya dair stratejilerin belirlenmesi ve maliyetlerin hesaplanması.

2

Kayıt dışı kalmış işlemlerin değerlendirilmesi ve düzeltilmesinin olumlu, olumsuz yönlerinin değerlendirilmesi.

3

Şirkete ait duran varlıkların değerlemesine ilişkin fayda analizinin yapılması.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız