Nedir ?

after-line

  • Yapılandırılan gümrük vergileri ve idari para cezaları nelerdir?
  • Yapılandırma neleri kapsar?
  • Nasıl uygulanır?
  • Sağladığı avantajlar nelerdir? 
     

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Gümrük vergileri ile ilgili ödenmemiş borcu olanlar, gümrük yükümlülüğü sebebi işe idari para cezası alanlar.

Özellikler

after-line
1

Kesinleşmiş ya da dava aşamasındaki gümrük vergilerine ile ilgili cezaların faizinin idari para cezalarının yapılandırılması.

Faydalar

after-line
1

Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının ve gümrük vergilerinin İdari para cezalarının bir kısmının ya da tamamının tahsilinden vazgeçilmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız