consultant

Ozan Kara

Uzmanlık Alanları

 • Bilişim & Yazılım Hukuku
 • Telif Hukuku
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Ar-Ge Hukuku
 • Patent Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • KVKK uyum projeleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri & TTO hukuk danışmanlığı
 • Üniversite-sanayi işbirliği sözleşmeleri
 • Patent ticarileştirme sözleşmeleri ve danışmanlığı

2018 yılında Sistem Global Hukuk Bürosu'na katılan Ozan KARA’nın özellikle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı konularına giren alanlarda iş tecrübesi bulunmaktadır.

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) avukat olarak çalıştığı süre boyunca, kurumun Youtube, Spotify, Turkcell, Vodafone, vb. şirketler ile yaptığı bölgesel lisans sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve gözden geçirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmakla birlikte dava takibi çalışmalarında yer almıştır.

Bununla birlikte, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Yıldız Teknopark A.Ş.’deki 5 yıllık çalışma tecrübesine istinaden, kendisinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi mevzuatı hakkında tecrübesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda, TÜBİTAK 1513 ve 1601 (Teknoloji Transfer Ofisi - TTO) projeleri ile ilgili sözleşme ve hukuki dokümanların hazırlanması ile incelenmesi konularında çalışmaları olmuştur. Buna bağlı olarak, Üniversite-Sanayi İşbirliği Sözleşmeleri konusunda da uzmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, fikri mülkiyet hukuku, sınai mülkiyet hukuku, teknoloji transfer sözleşmeleri ve Ar-Ge sözleşmeleri konusunda yönetici şirket bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. TÜBİTAK, TEYDEB, HORIZON 2020, AB Projeleri ile ilgili çeşitli Gizlilik Sözleşmeleri (NDA), ilgili projelere özgü hak paylaşım sözleşmeleri ve diğer yasal belgelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesinde aktif rol oynamıştır. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda başvuruya konu olabilecek buluşların patent tescil süreçlerini takip etmiş, özellikle sınai mülkiyet hakları konusunda üniversite bünyesindeki akademisyenleri bilgilendirme çalışmalarına katılmıştır.

Sistem Global Hukuk Bürosu’nda Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku (marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret uyuşmazlıkları) ve Bilişim Hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.