consultant

Emel Caliskan

Uzmanlık Alanları

  • Proses Kontrol
  • Polimer Sentezi & Karakterizasyonuv
  • Kimya & Malzeme Mühendisliği Teknolojileri
  • Proje Yönetimi
  • Stratejik Planlama
  • İş Geliştirme
  • İş Geliştirme
  • İnovasyon Gelişimi
  • İnovasyon Girişimcilik

Emel Çalışkan, farklı sektörlerde ARGE merkezi firmalarında aktif rol yer alarak proje yönetimi konusunda yaklaşık 8 yıldır profesyonel deneyim kazanmıştır.

Ocak 2019 yılı itibari ile Sistem Global Teknoji’de yer alan Emel Çalışkan, farklı sektörlerde yer alan AGM ve TSM firmaların ulusal ve uluslararası hibe programlarında açık çağrılara uygun projelerin uygunluğunun araştırılıp, devreye alınması, ARGE destekleri kapsamında proje geliştirme, yazma ve yürütme süreçlerinin sağlanması, Horizon 2020 başlığı altında açılan çağrıların takibini sağlamak ve aksiyon alınması, teşvik konularında finansal kural ve yönetmelikleri takip etme, şirket içi bilgi akışını sağlama ve raporların takibinin yapılması, ilgili destek programı kapsamında uzman kişiler ve araştırmacılar ile görüşmelerin sağlanması, yeni ürün geliştirme süreçlerinde laboratuvar ve üretim denemelerinin ön hazırlıklarını yapmak, gerçekleştirmek, sonuçların zamanında raporlanmasını sağlama, mevcut ürünler için maliyet iyileştirme, yaşam döngüsü uzatma projelerine ekip üyesi olarak katkı sağlama konularında danışan firmalara süreç konusunda destek olmaktadır.

Türkiye’nin Kimya sektöründe Mart 2012 tarihi ile ARGE merkezi olmaya hak kazanan Setaş Kimya A.Ş. firmasında ARGE Teşvik Uzmanı olarak görev almıştır. Mevcut çalışma süresinde AB 7.çerçevede fonlanan nadir ARGE merkezlerinden biri olan çalışmalarda  aktif görev alma imkanı bulmuştur.

Türkiye’nin ilk yassı alüminyum levha üreticisi, Teknik Alüminyum firmasında ARGE Merkezi’nin kurulumunda aktif rol almıştır. Bu süre zarfında uluslararası hakemli dergide makale yayımlanmıştır:

•Çalışkan, E., İpek,  S.K., Seisoğlu A., Güler, E., Ulus, A., Characteristics of Surface Properties of Aluminum Flat Products Related with Different Annealing Temperature and Cleaning Properties, (2017).

Türkiye’nin önde gelen seramik vitrifiye üreticisi Ece Holding A.Ş bünyesinde yer alan Mayıs 2015 itibari ile ARGE Merkezi almaya hak kazan firmada ARGE ve Proses Kontrol uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Mevcut sürede, 1’i yürütücü olmak üzere 3 TEYDEB projesinde aktif rol alarak mevcut projeler başarı ile tamamlanmıştır.

Emel Çalışkan, Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü ile lisansını 2012 yılında tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra yüksek lisansı boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü ile ortak yazılan 1001 TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak yüksek lisansını 2015 Ocak itibari ile tamamlamıştır. 3 yıl boyunca malzeme  bilimi ve polimer sentezi alanında yer alarak pek çok araştırma projelerinde çalışmıştır. Yüksek lisans tezi boyunca uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 3 makalede yer almıştır;

•Mert, B, H., Dinçer, H., Çalışkan, E., Şen, B, N., Gürsel, Y. Preparation of a new polymer dispersed liquid crystal film by using phthalocyanine functional photocurable copolymer, Journal of Applied Polymer Science, 2015. (SCI), 132(10).

•Dinçer, H., Mert, B, H., Çalışkan, E., Yaşa, A, G., Erdoğmuş, A. Synthesis and photophysicochemical studies of poly ethylene glycol conjugated symmetrical and asymmetrical zinc phthalocyanines, Journal of Molecular Structure, 2015. (SCI-Expanded), 1102, 190-196.

•Çalışkan, E., Şen, B, N., Mert, H., Dinçer, H., Hepuzer, G, Y. PDLC Gösterge Uygulamaları İçin Fotokürlenebilir Ftalosiyanin Fonksiyonel Kopolimerler, XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014, 400-401.