Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel
Sistem Global

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al

Nedir ?

after-line

•Ayda 2 saat firma için tahsis edilen uzman hukuk danışmanı ile video konferans/telekonferans yapılması (ihtiyaç olursa hukuk danışmanı yöneticisi ile birlikte katılım sağlayabilecektir)
•Şirketin her türlü satın alma, satış, bayilik, distribütörlük, nakliye, sigorta vb. sözleşmelerinin hazırlanması, süreçlerin yönetilmesi ve ihtiyaç olan konularda gerekli soruların yanıtlanması ile şirketin sözleşmeler ile ilgili konulardaki tüm aşamalarında proaktif danışmanlık sunulması
•Uluslararası ticari iş veya işlemlerde kullanılacak her türlü sözleşmenin hazırlanması ve süreçlerinin yönetilmesi (İngilizce ve Almanca)
•Ticari/üretim faaliyetlerinde uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile ilgili somut olaylar kapsamında var olan sözleşmelerin yorumlanması ve süreçler hakkında gerekli aktif danışmanlık hizmetinin sunulması 
•Sözleşmeler ve süreçlerin yönetilmesi ile ilgili ihtiyaç halinde (3 ayda bir) konu ile ilgili firmadaki ilgili personele online eğitim verilmesi
•Sözleşmelere konu ürünler hakkında ortaya çıkabilecek ayıp veya ayıplı ifa konuları ile ilgili gerekli danışmanlık hizmetinin sunulması
•Ticari/Üretim faaliyetlerimiz ve şirketiniz ile ilgili her türlü sözleşme hakkında gerekli ÖNLEYİCİ danışmanlık hizmetinin sunulması

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Ticari faaliyeti olan ve risklerini en aza indirmek isteyen şirketler ve şahıs işletmeleridir.

Faydalar

after-line
1

Ticari faaliyetlerin hukuka ve güncel içtihatlara uygun olarak düzenlenmesi ile ticari risklerin en aza indirgenmesi

2

Gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerine uygun hükümlerin sözleşmelere eklenerek sözleşmelerin güncel mevzuat değişiklikleri ve yargı kararlarına uyumlu olarak hazırlanması

3

Sözleşmeler uyarınca doğabilecek risklere dikkat çekilmesi ve önlem alınması

4

Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar önceden algılanarak sözleşmelerin ve süreçlerin buna göre yürütülmesinin ve ilgili personelin eğitiminin sağlanması

5

Sözleşmelerin uygulanması aşamasında olabilecek sorunları daha sözleşme imzalanmadan önce algılayarak, bu kapsamda gerekli uyarıları ve düzenlemeleri yaparak önerici bir hizmetin proaktif olarak sağlanması