Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Mevzuat ve Risk Yönetimi Paketi

Tüm Mevzuat Risk Yönetimi süreçlerinde yanınızdayız!

3.900,00 ₺ + KDV
Nedir?
Hizmet Takvimi
Kimler Almalı?
Faydalar

• Haftada 1 saat firma için tahsis edilen uzman hukuk danışmanı ile online video konferans/telekonferans yapılması (ihtiyaç olursa hukuk danışmanı yöneticisi ile birlikte katılım sağlayabilecektir)
• İş mevzuatı alanındaki her türlü sözleşmelerin ve benzeri dokümanların hazırlanması, yorumlanması ve gerekli tüm sürecin online olarak yürütülmesi, ihtiyaç halinde (3 ayda bir) konu ile ilgili firmadaki ilgili personele online eğitim verilmesi
• Şirketin her türlü satın alma, satış, bayilik, distribütörlük, nakliye, sigorta ve benzeri ticari ve diğer ilgili sözleşmelerinin hazırlanması, süreçlerin yönetilmesi ve ihtiyaç olan konularda gerekli soruların yanıtlanması ile tüm ticari ve sözleşmesel faaliyetlerde proaktif danışmanlık hizmeti sunulması
• Türk Ticaret Kanunu ve şirketler mevzuatı açısından şirketin her türlü dokümanının (esas sözleşme, imza sirküler) incelenmesi

Hizmet takvimi şu şekildedir:

Haftada 1'er saatten oluşmak üzere ayda 4 saat online video konferans/telekonferans hizmeti ile birlikte video konferans/telekonferans dışında toplamda ayda maksimum 10 saat atölye çalışması.

Ticari faaliyeti olan ve risklerini en aza indirmek isteyen şirketler ve şahıs işletmeleridir. Aile şirketleri ile birlikte kurumsallaşma çalışmaları içerisinde olan şirketler. Bunların yanında içinde bulunduğumuz çağda artık tüm ticari işletmeler, yaptıkları veya yapmayı hedefledikleri faaliyetler ile ilgili aktif bir önleyici mevzuat ve risk yönetim danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır. Sorun oluşmadan önce, oluşmasını önleyecek ve işletme sahiplerini bu açıdan yönlendirebilecek uzman bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle tüm ticari işletmelerin bu vb. bir önleyici hizmete ihtiyacı olduğu bizce tartışmasızdır.

1
Ticari faaliyetlerin hukuka ve güncel içtihatlara uygun olarak düzenlenmesi ile ticari risklerin en aza indirgenmesi.
2
Gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerine uygun hükümlerin sözleşmelere eklenerek sözleşmelerin güncel mevzuat değişiklikleri ve yargı kararlarına uyumlu olarak hazırlanması.
3
Şirket faaliyetleri kapsamında ticari, iş, yönetimsel hususlarda doğabilecek risklere dikkat çekilmesi ve önlem alınması.
4
İşverenlerin temel düzeyde ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmak üzere yetkin danışmanlarca hazırlanmış iş hukuku dokümanlarına sahip olunması.
5
Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar önceden algılanarak sözleşmelerin ve süreçlerin buna göre yürütülmesinin sağlanması.
6
Şirketler hukuku bakımından Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin ve yöneticilerin haklarının ve sorumluluklarının etkin şekilde belirlenmesi.