Çözümler / Hizmetlerimiz / Hibe Programları

KOSGEB Ar-Ge Projelerine Yönelik Metot Danışmanlığı ve Atölye Çalışması

Sistem Global
SATIN AL

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al

Nedir ?

after-line

*Toplantı 1: KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Uygunluk Analizi (90 dakika) 
*Toplantı 2: KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Hazırlığı İçin Metot Danışmanlığı ve Raporu (150 dakika) 

KOSGEB’in Ar-Ge desteklerine ne kadar uygunsunuz? Proje fikirleriniz Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri için nasıl dokümante edilmeli ve hangi içerikte bir dosya hazırlanmalı? Bu hazırlık yapılırken nelere dikkat edilmeli? Program kapsamında bu temel sorulara yanıt bulunacak ve analizi yapılan proje konusu için proje içeriği oluşturmada kullanılacak metot ortaya koyulacaktır. Danışmanlık içeriği için 2 toplantı ve toplamda 4 saat görüşme gerçekleştirilecektir. 

Program içeriği ile proje fikrine sahip olan kişi veya firmaların bu fikirlerinin KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon proje desteğine başvurmak için uygun olup olmadığının analizi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu analiz sonrasında proje içeriğinin, program esaslarına göre hazırlanması için metot belirlenmesi ve yol haritası çıkarılması amaçlanmaktadır. Böylece projenin mevzuat ve kurum kurallarına bağlı kalarak hazırlanmasının önü açılacaktır. 

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

KOSGEB nezdinde değerlendirmek istediği Ar-Ge ve İnovasyon projesi olan firmalar.

Özellikler

after-line
1

Danışmanlık içeriğinde proje fikirleri ile KOSGEB Ar-Ge desteklerinin eşleşmesi durumu analiz edilecektir.

2

Analiz sonrasında programa uygunluk derecesi belirlenecek ve süreç kurgulanacaktır.

3

Proje başvurusu için, firma yapısına da en uygun metot belirlenecek ve dosyanın hazırlanması için yol haritası çıkarılacaktır.

Faydalar

after-line
1

Proje dosyası mevzuat doğrultusunda ve ilgili kurallara bağlı kalarak hazırlanacaktır.

2

Firmaya ait olan fikir ile program ruhunun ve beklentilerinin uyuşup uyuşmadığı analiz edilmiş olacak, bu da proje başvurusunun kabul edilme olanağını artıracaktır.

3

Proje hazırlığı sistematik olarak belirlenecek, proje içeriğinin hazırlanması konusunda akademik farkındalık yaratılacaktır.