Çözümler / Hizmetlerimiz / Finans Yönetimi ve Yatırımcı Süreçleri

Gümrük Konularına İlişkin 2023 Af Yasası Analizi ve Danışmanlığı

Nedir ?

after-line

Yapılandırılan gümrük vergileri ve idari para cezaları nelerdir? Yapılandırma neleri kapsar? 
Nasıl uygulanır? Sağladığı avantajlar nelerdir? 
 

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Gümrük vergileri ile ilgili ödenmemiş borcu olanlar, gümrük yükümlülüğü sebebi işe idari para cezası alanlar.

Özellikler

after-line
1

Kesinleşmiş ya da dava aşamasındaki gümrük vergilerine ile ilgili cezaların faizinin idari para cezalarının yapılandırılması

Faydalar

after-line
1

Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının ve gümrük vergilerinin idari para cezalarının bir kısmının ya da tamamının tahsilinden vazgeçilmesi