Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al

Nedir ?

after-line

Firmanızın aşağıda belirtilmiş olduğu kapsamda 

 • Bordro hesaplamaları, 
 • SGK bildirimleri,
 • Muhasebe raporları,
 • Ücret pusulaları,

Oluşturularak tüm çıktılar dijital ortamda tarafınıza sunulur. 

Personel Bordrolarının Hazırlanması 

 • Şirket çalışanlarının, aylık periyotta puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması, pdf ortamında gönderilmesi.
 • Bordro hazırlanırken mevzuatlardaki 4691 ve 5746 kanunlar kapsamındaki istisna ve teşviklerin müşteriden alınacak bölge içi zamanları dikkate alarak, doğru olarak hesaplanması.
 • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
 • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,
 • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, talep edilirse, maaş ödeme liste/disket/excellerinin ilgili bankaya gönderilmesi/yüklenmesi.
 • Gerektiğinde SGK sisteminde hesap fişi doldurulması,

Personel Yasal Bildirimler 

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin, yasal süresinde SGK’na online olarak bildirilmesi
 • 1003B şifresi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin hazırlanması ve onaylanması
 • İş Görmezlik Raporlarının takip ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İş kazası gerçekleştiğinde yasal süre içerisinde SGK’nın resmî web sayfasından bildirim yapılması,
 • İŞKUR için gereken aylık işgücü çizelgesi bildirimlerinin yapılması

Personel Ücret Raporları

 • Ücret maliyet raporları Müşteri organizasyonuna uyumlu kırılımda maliyet ve yükümlülük raporlamalar
 • Bordro İcmalleri ve Çarşaf Bordro
 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi (Pdf, doğrudan Personel emailine yada Mobil/Desktop görüntüleme ile)
 • Yıllık Kıdem Karşılık hesaplamaları ve raporlanması
 • Yıllık İzin karşılık hesaplamalarının yapılması ve raporlanması

Hizmet Takvimi 

 1. Adım: Planlama toplantısı yapılır ve verileriniz toplanır.
 2. Adım: Veriler kapsamında çıktılar hazırlanır.
 3. Adım: Çıktılar dijital olarak tarafınıza iletilir.

Uzmanlarımız ile ilk toplantınız 24 saat içerisinde gerçekleşecektir. Hizmet kapsamında istenilen verilerin uygun zamanda tarafımıza iletilmesi durumunda ilgili hizmet 2 hafta içerisinde tamamlanacaktır. 

 

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Firmanızın kurucuları, ortakları, genel müdürü, iş verenleri, insan kaynaklarından sorumlu yöneticileri ve teşvik süreçlerinden sorumlu yöneticileri.

Faydalar

after-line
1

Yazılım, donanım ve Personel istihdamına gerek kalmaksızın, bordro hesaplama süreçlerinizi gerçekleştirir ve iş yükünüzü hafifletirsiniz.

2

Bordro hesaplamalarını etkileyen, vergi, sgk kuralları ve her türlü teşvikin hesaplamalarda doğru şekilde uygulanmasını sağlarsınız.

3

3. Tüm yasal bildirimler firmanızın adına, doğru ve zamanında yapılarak ilgili süreçlerden doğabilecek riskleri minimize edersiniz.