Çözümler / Hizmetlerimiz / Ar-Ge Merkezi Danışmanlıkları

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Uygunluk Analiz Danışmanlığı ve Atölye Çalışması

SATIN AL

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Nedir ?

after-line

*Toplantı 1: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Farkındalık Eğitimi (120 dakika) 
*Toplantı 2: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi için Teknik / Mali Analiz (120 dakika) 
*Toplantı 3: Analiz Raporu (90 dakika) 

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilir misiniz? Hangi Teknik ve Mali yeterliliklere sahip olunmalıdır? Bu sürece hazırlanmak için neler yapmalıyım? Bu sorulara yanıt arayan firmalar için uçtan uca Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini tartışıyoruz. Danışmanlık içeriği için 3 toplantı ve toplamda 5 saat görüşme gerçekleştirilecek ve sonunda detaylı rapor sunuşu yapılacaktır. 

Bu danışmanlık ile 5746 sayılı kanunun içeriğine bağlı kalarak bir firmanın Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilme durumunun analiz edilmesi, ortaya çıkan faydaların bildirilmesi ve tam uygunluğun sağlanması ile başvuruya hazır hale gelmenin yollarının bildirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik bir raporun hazırlanması hedeflenmektedir.

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

5746 Sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak isteyen firmalar.

Özellikler

after-line
1

Program ve atölye çalışmasının ardından bir detaylı analiz raporu çıkacak ve rapor bir sunum ile anlatılacaktır.

2

Bu analiz raporunda firmanın Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilmesi için uygunluk durumu belirtilecek ve ortaya çıkan mali faydalar raporlanacaktır.

3

Ar-Ge ve Tasarım merkez başvuru yol haritası çıkarılacaktır. Uygunsuz olan noktaların düzeltilmesi için tavsiyeler verilecektir. Denetçi gözüyle değerlendirmeler yapılacaktır.

Faydalar

after-line
1

Çıkan rapor sonucunda fiziki alan, personel ve proje yeterlilikleri belirlenmiş olacaktır.

2

Çıkan rapor sonucunda firmanın 5746 sayılı kanuna uygunluğu belirlenmiş olacak, süreç belirgin hale getirilecektir.

3

Rapor ile firmanın Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilmesi için yapması gereken yatırım ve sonunda yıllık bazda sağlayacağı fayda ortaya çıkacaktır.