Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Yeni Teknopark Kanunu ile Hayatımızda Neler Değişiyor?

Vlog
8.02.2021
blog-pic

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de onaylandı.

Bu kararın amacı; Emek yoğun ekonomiden bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden olan ve birbirini tamamlayan teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde daha çok katma değerli hale getirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde yayımlanan kanunla ilgili yapılarda özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

 • San. Ve Tekn. Bakanlığı Bütçesinden Teknoloji, Teknolojik Üretim ve Yenilik Faaliyetlerini desteklemek amacıyla Girişim Sermayesi Fonlarına DESTEK BÜTÇESİ aktarılabilecektir.
 • 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren TGB Firmalarından kazançları 1.000.000 TL üzerinde kazançları olanlardan ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Firmalarından Yıllık Beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 üzerinde olanlardan, kazançlarının ve indirim tutarlarının yüzde 2’si yılsonlarında girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmesi sebebi ile geçici bir pasif hesaba aktarılacaktır.
 • Teknoparklarda ücretten doğan istisnaların işveren lehine olduğunun altı çizilerek, bölgede uygulanan bordrolama sistemi değişecektir.
 • Toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için destek personeli teşvik düzenlemesi %20 olacaktır.
 • Ar-Ge Merkezi ve Teknoparklara esnek çalışma imkânı getirilmiştir.
 • Ar-Ge merkezinde proje değerlendirmelerini Teknopark Yönetici Şirketlerin yapması öngörülmüştür.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içindeki teknoloji şirketlerine veya kamu tarafından girişim sermayesi desteği almış girişim fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan şirketlere sağlanan doğrudan sermaye desteği 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
 • 4691 ve 5746 sayılı kanundaki temel bilimler tanımı desteklenecek programlar olarak değiştirilmiştir.
 • Dışarıda eğitim için geçirilen sürelerdeki en az 1 yıl çalışma şartı kaldırılmıştır.
 • Hem bölge sınırlarını değiştirmek hem de bölgenin iptali yetkisi cumhurbaşkanına verilecektir.
 • TGB’ler değerlendirme kurulu kararı ve bakanlık izni ile bölge dışında kuluçka merkezi açabilecektir. Kuluçka merkezinde sadece kuluçka girişimleri yer alacaktır.
 • TGB firmaları işyeri açma ve çalışma ruhsatı için San. ve Tek. Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecektir.
 • Bölgedeki girişimciler proje tamamlanma tarihinden itibaren proje sunmazsa veya mevzuat gereği yönetici şirkete vermesi gereken bilgi ve belgeleri vermezse sözleşme fesh olunmuş sayılacaktır. (Dikkat:   Fesih=Tahliye)
 • TGB ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde teşvikler 31.12.2028’e uzatılmıştır.
 • Yönetici şirketlerde kuluçka merkezi ve TTO hizmetlerinde yer alan personellerden desteklenecek programlar mezunu personele bakanlık bütçesi kapsamında destek verilecektir.

Teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren ve/veya göstermeyi planlayan firmalara yönelik sunduğumuz saatlik bilgilendirme ve değerlendirme danışmanlığı ile aklınıza takılan tüm sorularınızı cevaplıyoruz.  Detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.