Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Ticari Sözleşmeler Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Şey

Vlog
11.02.2022
blog-pic

Ticari sözleşme hukuku gerçek veya tüzel olarak adlandırılan kişilerin, ticari

hayatta sahip oldukları hakları savunabilmeleri, hak iddia edebilmeleri gerektiğinde

ihtiyaç duyulan bir hukuk dalıdır. Bu sözleşmeler konunun türüne göre farklı

niteliklere sahip olabilirler. Önemli olan sözleşmenin imzalandığı ülkenin hukuk

şartlarına uygun olarak düzenleniyor olmasıdır.

Ticari sözleşmeler sayesinde tarafların olası anlaşmazlıkları, asgari seviyeye indirilebilir. Farklı ülkelerdeki kişiler arasındaki ticari işlemlere konu olan hukuki belgeler ise uluslararası ticari sözleşme olarak adlandırılır. Bu sözleşmelerde genellikle kişilerin, yaşadığı ülkelerin coğrafi, hukuki ve kişisel unsurlar dikkate alınır. 

Bir ticari sözleşmeye ihtiyaç duyduğunda, bu konuyla alakalı öncelikle belirli araştırmalar yapmanız gerekebilir:

● Güvenilir bir avukat bulmak

● Haklarınızı kapsamlı bir şekilde öğrenmek

● Sözleşmede belirtmeniz gereken temel maddeleri netleştirmek

● Fesih ve anlaşmazlık durumunda karşılaşabileceğiniz zorluklar,

ticari sözleşmeler hakkında bilmeniz gereken başlıca 4 madde olarak yer alabilir.

Ticari Sözleşme Nedir?

Ticaret hayatında tarafların haklarını koruyabilmeleri, sahip oldukları haklarını

kullanabilmeleri için bir hukuk dalına ihtiyaç duyabilirler. Olası bir anlaşmazlık veya

hak ihlali söz konusu olduğunda başvurabileceğiniz ticari sözleşme nedir

sorusunun en doğru ve yalın bir şekilde cevabı ise, tarafların haklarının korunmasını

sağlayan hukuki bir belge olarak kabul edilebilir. Ticari sözleşme konusu altında, bu

sözleşmelerin oluşturulması, son verilmesi ve detaylı olarak incelenmesi yer alır.

Sözleşme, ticaret, iş, aile ve borçlar hukuku dalları ticari sözleşme hukukunun

ayrılmaz bir parçası sayılabilir.

Ticari Sözleşme Türleri

İş hayatının geniş kollara sahip olması, ticaretin birçok alanda yapılıyor olması ticari

sözleşmenin farklı dallara ayrılmasına sebebiyet verir. Farklı niteliklere ve detaylara

sahip olan ticari sözleşme türleri arasında, satış, kefalet, geri alım, komisyon,

pazarlama, kredi, factoring, takas, garanti, ipotek, pay sahipleri, iş, hizmet, adi

ortaklık, vekalet, taşınmaz satış vaadi, bayi ve acentelik sözleşmesi bulunur. Bunlar

dışında daha az bilinen, ödünç, rehin, fikri ve sınai haklar, joint venture, distribütörlük, münhasırlık ve sigorta sözleşmesi ticaret sözleşme hukukunun konusunu oluşturur. Farklı dallara ayrılıyor olması, ticaretin geniş alanlarda yer alması esnasında olası hak ihlallerinin önüne geçerek tarafların korunmasına yardımcı olur. Ticaret hayatında yer alıyorsanız ne sizin haklarınızın ihlaline ne de karşı tarafın hak ihlali yapmasına fırsat verilmemesi hedeflenir.

Ticari Sözleşmeler Nasıl Hazırlanır?

Ticari sözleşme hazırlanma sürecinde öncelikle taraflar dinlenir ve haklar tespit

edilir. Borçlu ve alacaklı olarak en az iki kişi belirlenir. Taraflarla sağlanan görüşme

sonrasında uzman bir avukat tarafından bir sözleşme taslağı hazırlanır. Bu taslağın

taraflar tarafından onaylanması sonucu nihai sözleşme metnine karar verilir. 

Borçlu ve alacaklı tarafın irade beyanından sonra, sözleşme oluşturulur. Bu sırada

sözleşmenin konusu olan maddelerde, taraflar talep ettikleri hakları özgürce

belirtebilirler. Fakat bu maddeler, borçlu ve alacaklının bulunduğu ülkenin hukuk

kurallarına aykırı olmaması gerekir. Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşmede

yer almasını istediğiniz maddeleri belirtebilir, değişiklik yapabilirsiniz.

Ulusal ve Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Anlaşmazlıkların Çözümü

Ticari sözleşme feshi nasıl yapılır sorusunun akla gelen ilk cevabı fesih olabilir.

Farklı gereçlere sahip olabilirsiniz. Bu gerekçeler doğrultusunda karşı tarafla

yaşadığınız anlaşmazlıklar sonucu sözleşmenin feshine gidebilirsiniz. Fakat ticari

sözleşmelerin feshi konusu bazı yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu yaptırımlar ilk

sözleşme oluşturulurken belirtilen maddeler arasında net bir şekilde belirtilir.

 

Sözleşmelerin feshedilmesi mümkün olmakla birlikte, ticari sözleşmelerin türüne göre

fesih süreci değişiklik gösterebilir. Bazı sözleşme türlerinde, ticari sözleşme fesih

edilse bile sözleşmenin bazı maddeleri bu fesihten etkilenmeyebilir. Bu nedenle

bağlayıcı şartlara dikkat etmeniz gerekebilir.