Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Kasım Ayında Neler Oldu?

Makaleler
14.12.2021
blog-pic

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP 15. Etap)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) gereğince; 81 ilde kırsal alanda sosyal ve ekonomik gelişmeleri sağlamak adına tüzel ve gerçek kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak sunulan gereklilikler doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda onaylanan bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibe desteği olarak, hibeye esas proje tutarlarının %50'si program için belirlenen bütçeden düşülecektir.


Program için belirlenen son başvuru tarihleri;

• Ekonomik Yatırımlar için Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2022

• Ekonomik Altyapı Yatırımları Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2022


Kırsal Kalkınmada Hibe Desteği Artırıldı

Bakanlığın “Tarıma Yatırım, geleceğe yatırımdır” başlığı altında kırsal kalkınmada sağladığı hibe desteğinde belirlenen tutar artıldı. Hayvansal ürünlerin üretiminde belirlenen %50 oranındaki hibe, son güncelleme sonucu %60 ‘a yükseltildi. Üretici örgütlerin yapacağı yatırımlar için hibe düzeyi ise %70, genç çiftçiler ile birlikte dağlık alanda yatırım yapan firmalar için belirlenen hibe düzeyi %5 daha fazla olacak. 


Güncellenen hibe destekleri ile birlikte, bakanlığın belirlediği hibe düzeyi %70- 80 arasında yükselecek. Bununla birlikte tarımsal ürünlerin işlenmesi üzerine belirlenen projelerde baz alınan hibe oranı %50 olarak belirlendi. Bu sektör için yatırım yapmayı planlayan üretici örgütlerin oranı ise %60’a çıkarıldı. Avrupa Birliği tarafından potansiyel ve aday ülkelere destek için oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın kırsal kalkınma bileşeni olan İPARD 2 programından yararlanan yatırımcıların yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerinin sözleşme tutarları da artıldı. SPK Halka Arzlarda Satış Dönem Sürelerini Uzattı

Sermaya Piyasası Kurulu’nun yayımladığı karara göre 6 aylık ara dönem finansal tablolarının usulüne uygun olarak hazırlanmış izahnameler ile yapılan halka arzlarda satış 1 Aralık 2021 tarihine kadar başlanabilir olacak. Bu karara göre, arzın finansal tablolara uygun olarak hazırlanması başlıca gereklilik olarak kabul edilecek. SPK, aynı zamanda belirlenen satın döneminden sonraki dönemde kullanması uygun görülen finansal tabloların izahnamede sunulması için tanınan 15 günlük süreyi, 30 gün olarak güncelledi. Yani 9 aylık olarak belirlenen finansal tabloların izahnameye eklenmesi şartı ile, belirtilen halka arzların satışı 31 Aralık 2021 tarihine kadar başlanabilecek. Bu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arzlarda esneklik sağlamaya ve piyasa faaliyetlerinin hareketlenmesine yönelik destekleri fark ediliyor.


Donuk Alacaklar Artık Menkul Değerlemede Kullanılabilecek

Donuk alacaklar, bankaların verdiği kredilerin geri ödenmesinde 3 aylık gecikme durumunda, bu kredi donuk olarak sınıflandırılır. Banka tarafından ödeme ihtimali düşük olan alacaklar veya ödenemeyecek olan alacaklar donuk alacak olarak sınıflandırılıyor. Bankaların kredilerini niteliklerine göre sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları barındırır. 


5 gruba ayrılan banka alacaklarından alınma riskinin yüksek olduğu krediler menkul değerlemelerde kullanılabilir hale getirildi. Kredi başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir etken olarak kabul edilecek kredilerin gecikmeli olarak ödenmesi, başvuruların etkilenmesine neden olabilir. Bankanın ödemesini riski olarak gördüğü müşteriler için oluşturabileceği alacak miktarı da bu durumdan etkilenebilir. 


Yükselen ABD Enflasyonu Emtia Piyasasını Hareketlendirdi

1990’dan bu zamana ABD’nin yaşadığı en sert enflasyonla karşı karşıya gelmesi, küresel piyasaları da etkiledi. Bu enflasyon ile birlikte, FED’in varlık alım azaltımını hızlandırması ve faiz artırımlarını erkene alması beklentiler arasında yer alıyor. Bu durumun ortaya çıkması ile birlikte S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ile ayın en sert düşüşünü yaşadı. Enerji Bilgi İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, petrol stoklarında 1 milyon varış artış kaydedildi.


Emtia fiyatlarının yükselmesinin devam etmesi, pandemi sonrası arz ve talep kaynaklı faktörlerle yükselen enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalma endişesi yaşanıyor. Artan enflasyon aynı şekilde, para politikalarına dair belirsizlikleri de beraberinde getirir. Analistlere göre, ciddi derecede yükseliş gösteren  emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturduğunu ve bu durumun artarak devam edeceğini gözlemledi. Aynı zamanda artan belirsizlikler pay piyasasını da negatif etkiliyor.Dövi̇z Alım-Satım İşlemleri̇nde Ki̇mli̇k Tespi̇ti̇ Zorunluluğunda Alt Li̇mi̇t 100 Dolar Olarak Beli̇rlendi̇


18.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) gereğince şu değişiklikler yapılmıştır.


•Döviz alım, satım işlemlerinde 100 DOLAR ALT LİMİT kimlik tespiti zorunluluğu için belirlendi.


Eski Hali: Yetkili kurumlar gerçekleştirdikleri işlemlerde müşterinin T.C. kimlik numarasını, pasaport numarasını veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek her bir işlemi kayıt altına almaları gerekmektedir. Müşteri tarafından sunulan T.C. Kimlik Numaraları, pasaport numaraları yetkili görevliler tarafından ilgili kişinin vesikalık fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport üzerinden, vergi kimlik numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapma yetkisinin olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgili kişiye göre düzenlenen belgelerin üzerine kayıt edilir."


Yeni Hali: Yetkili kurumlar, gerçekleştirilen işlemlerin tutarının 100 ABD Doları veya karşılığı olan  Türk Lirası tutarını aşması halinde müşterinin T.C. kimlik numarasını, pasaport numarasını veya vergi kimlik numarasını müşteriden talep ederek her bir işlemi kayıt altına almaları gerekir. Müşteri tarafından sunulan T.C. kimlik numaraları, pasaport numaraları yetkili kişiler tarafından, kişinin vesikalık fotoğrafının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport üzerinden, vergi kimlik numarası ise bu belgelere ek olarak kişinin belirttiği firma adına işlem yapmaya yetkisi olduğunu belirten belgeler aracılığıyla kontrol edilerek kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, ilgili kişi adına düzenlenen belgeler ile birlikte kayıt altına alınır."


• Yetkili kurumların* hisselerinin devredilmesine yönelik başvurularda; Yönetmelikte bu doğrultuda belirtilen ücretin yatırıldığını kanıtlayan belgenin eklenmesi zorunluluğu, mevcut ortakların hisselerinin devri için de geçerli kılınacaktır.


Eski Hali: “Yetkili kurumların* hisselerinin halihazırda bulunan ortaklar dışındaki kişilere devredilmesine yönelik izin başvurularında; yönetmelikte bu kapsamda belirlenen ücretin yatırıldığını belirtilen belgenin eklenmesi gerekmektedir. Fakat söz konusu hisselerin veraset yoluyla tescil edilmesi veya hisseleri devralacak kişinin halihazırda bulunan hisse sahibinin alt veya üst soyu olması halinde ücret tahsil edilmez."


Yeni Hali: Yetkili kurumların hisselerinin devredilmesi ile ilgili izin başvurularında; Yönetmelikte bu konuda belirtilen ücretin yatırıldığını kanıtlayan belgenin eklenmesi gerekmektedir. Fakat söz konusu hisselerin veraset yoluyla tescil edilmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibinin  alt veya üst soyundan olması durumunda ücret tahsil edilemez."


*Yetkili kurumların: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde belirtilen gereklilikler kapsamında işlemlerin yapılmasına izin verilen anonim şirketler.


• İşlem limitlerinin belirlenmesine dair yetki Hazine Müsteşarlığına verildi.


Eski Hali: Müsteşarlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya, zorlayıcı sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü konuları gidermeye ve Tebliğde öngörülen durumlar dışında kalan özel durumları incelemek ve sonuçlandırmak ile yetkilidir.


Yeni Hali: Müsteşarlık bu Tebliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü tüm tedbiri almaya, zorlayıcı veya zorunlu durumları değerlendirmeye, işlemler için gerekli bütçeyi belirlemekle, tereddütlü konuları çözüme kavuşturmakla ve Tebliğde öngörülen durumlar dışında kalan özel halleri inceleyip sonuçlandırmakla yetkilidir.


Ar-Ge Tasarım Merkezleri̇ ile Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgesi̇nde Çalışan Personelleri̇n Esnek Çalışma Süreleri̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM gündemine giren bazı değişiklikler;


Teknoparklarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan kişilerin esnek çalışma kapsamında %50 Dışarıda Süre Geçirme hakları mevcuttu. Bu sürede belirlenen bölgesel veya sektörel alanlar Cumhurbaşkanlığınca %75’e kadar artırılmasına yönelik yasa teklifi, TBMM’ye 16 Kasım 2021 tarihinde sunuldu. Sunulan yasa teklifinde esnek çalışmaya yönelik değişiklikler yapılabilecek maddelerin metinleri şu şekildedir;


MADDE 20- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesinin 3. fıkrasının 10. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir.


"%20 olarak belirlenen oran, Cumhurbaşkanının belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75 oranına kadar yükseltilebilir."


"MADDE 28- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının bir cümlesi  şu şekilde değişikliğe uğradı.


"%20 olarak belirlenen oran, Cumhurbaşkanı tarafından bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırabilir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT Açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklama; "Son dönemde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımızın önünde bulunan çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmaktadır. Bu iki konu hakkında Bakanlık tarafından çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın güncel gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" şeklinde oldu. 


Rekabet Kurumu 2021/4 Sayılı Tebliği Yayınladı

Dikey anlaşmalar, üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerde faaliyet gösteren 2 veya daha fazla teşebbüs arasında spesifik hizmet veya mal alım,satım veya yeniden satımı nedeniyle yapılan anlaşmalardır. Bu tebliğde belirtilen koşulları sağlayan anlaşmalar, kanunun 4. maddesindeki yasaklamadan grup olarak muaf tutulur. Fakat bu tebliğ ile sağlanan muafiyet, alıcının dikey anlaşma konusu olan hizmet ve malları aldığı ilgili pazardaki payların %30’u aşmaması durumunda uygulanır. 


Mal ve hizmet alımı, satımı ya da yeniden satımına ilişkin düzenlemelerde, hakların alıcıya devri veya alıcı tarafından kullanımı esnasında, söz konusu hakların anlaşmanın asli konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin alıcı tarafından kullanımı veya satışı ile doğrudan ilgili olması ve bu hakların devri veya kullanımının anlaşmanın esasına oluşturmaması kaydıyla bu muafiyetten yararlanabilir.  


EPDK'dan Yeni Taşınmaz Temini Yönetmeliği

Yeni Taşınmaz Temini Yönetmeliğinin amacına göre, doğal gaz, petrol ve elektrik piyasalarında Kurumlar tarafından yönetilen taşınmaz temini uygulamalarının usul ve esaslar ile lisans veya önlisans sahiplerinin bu taşınmaz temininden kaynaklı doğan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Bu yönetmelik gereğince başvurmak isteyen özel hukuk tüzel kişilerin, kamulaştırma planlarını hazırlayabilmesi amacıyla kadastral bilgi ve gerekli belgeler, tapu, nüfus kaydı gibi kamu kurumlarından elde edilen evraklar ile kuruma gitmeleri gerekebilir. 


Kadastro kontrol başvuruları, yetkili kişilerce kurum tarafından belirlenen usule uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Bu belgelerin dışında, taşınmazların yüzölçümlerini ve cinsini gösteren ölçekli planlar ve proje unsurlarının gösterildiği genel durum planının bulunduğu taşınmaz temin dosyası hazırlanması gerekir. Hazırlanan dosya evraklar ile birlikte kuruma sunulur.


Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrısı Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatıldı

Dijital Dönüşüm Çağrısı ön başvuru süresi, sektör temsilcilerinin ve sanayicilerin talepleri dikkate alınması suretiyle T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 10 Kasım 2021 Tarihine uzatılmıştır. Ön başvuruları, 10 Kasım 2021 tarihine kadar hamle.gov.tr adresinden yapılabilecektir. 


Belirlenen Çağrı Takvimi şu şekildedir;

•Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe

•Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba

•Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi

•Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Sisteme Yüklenmesi İçin Son Tarih: 15 Ocak 2022 Cumartesi


Çin Emlak Devi Evergrande Krizi

Çin’in önde gelen emlak ve inşaat şirketi Evergrande’ nin, vadesi gelen borçlarını ödeyememesi ve bu dış borç tahvillerinden oluşan faizlerin ödenmesi için tanınan 30 günlük sürenin dolmasına rağmen, gerekli ödeme yapılamadı. Çinli Emlak Devi Evergrande’ nin iflas ettiği haberleri sonrasında hisse senetlerinde büyük bir düşüş meydana geldi. Yıl içerisinde yüzlerce milyar dolar olarak tahmin edilen borcun ödenmemesi sonucu Evergrande likidite krizine sebep oldu. Eylül ayı içerisinde birçok borsa endeksindeki yaşanan düşüşlerin sebepleri arasında yer alan bu krizin çözümlenmesi için Çin hükümeti, Evergrande bünyesinde yapılandırma çalışmaları yürütmeye başladığı belirtti. Borçlarının ödenmesi için son bir süre tanınması ile birlikte,Evergrande, Guangdong eyaletinin yönetiminden borçlarının ödenebilmesi adına yardım talep etti. Bu yardım talebi sonrasında Guangdong eyaleti bir çalışma grubu görevlendirdi. Alphabet İlaç Keşfi için AI Kullanacak

Google, yeni ilaçların belirlenmesine yardımcı olabilecek araçlar oluşturmak adına Isomorphic Laboratories adında bir şirket kurdu. Bu şirkette proteinlerin yapısını tahmin etmek adına Al kullanarak, yeni ilaç çalışmalarında çığır açmayı hedefliyor. Alphabet şirketinin bünyesinde yapılacak bu ilaç keşfi için yapay zeka yöntemlerinden destek alınması planlanıyor. Süregelen zaman içerisinde uzmanlar yeni ilaçların keşfini çok daha hızlı ve ucuza mal etmenin yollarının arayışı içerisinde. Al ise bu hızlı ve uygun maliyetli ilaç keşfi için bir yol olarak görünüyor. Al, ilaçların yapısında kullanılan bileşikler üzerinde değişiklikler yapabilmek için önerilen moleküllerin altyapılarını taramasına destek olabilir. Geçtiğimiz son 2 yılda, geliştirilen yapay zeka yöntemlerine yapılan yatırımlar, sistemlerin gelişimini desteklemede büyük rol oynadı. GazProm Avrupa'ya Gaz Tedariğine Başladı

Birçok Avrupa ülkesinde doğalgaz fiyatlarının yükselmesi, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan Rusya’nın bu durumu kendi lehine kullandığına dair suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısının yaptığı açıklamaya göre, Gazprom’un Avrupa’da gaz fiyatında istikrarı sağlamak amacıyla Avrupa ülkelerine daha fazla gaz tedarik etmek acıyla rezervlerini kullandırmaya başladı. Bu karar sayesinde sonbahar-kış döneminde Avrupalı ortaklara gaz tedarik etmek üzere sözleşme yükümlülüklerini güvenilir ve istikrârlı bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılınması hedefleniyor. 


Avrupa Gaz Tedariğinin başlaması ile enerji piyasalarının olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor. Rus enerji şirketi Gazprom’un, kasım ayı için yer altı depolama tesisine doğalgaz pompalamasına başlarken, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının düşüşü gözlemlendi. Doğalgaz sevkiyatının, Rusya tarafından kademeli olarak artırılması planlanıyor. Okullarda Birinci Dönem Ara Tatil

Kasım ayının gelmesi ile beklenen birinci dönem ara tatilinin ne zaman olacağı soruları gündeme geldi. 15 Kasım 2021 Pazartesi günü olarak belirlenen ara tatil başlangıcı, 19 Kasım Cuma günü sona erdi. 22 Kasım itibariyle okula dönüşler başladı. Normal şartlarda ara dönemde okula gelen öğretmenlerin, mesleki gelişim eğitimi uzaktan sağlandı. 


MEB, bu tarihler arasında öğretmenler okula gelmeyeceğini ve idari izinli sayılacağını açıkladı. Hafta sonlarının da dahil edilmesi ile 9 gün olarak belirlenen ara tatilde, bu dönem sadece çocuklar değil, öğretmenler de dinlenmiş oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçerli olan tatil süresince, bilgilerini tazelemeleri ile birlikte bol bol dinlenmiş olmalarını umuyoruz.e-Duruşma Sistemi Uygulanmaya Başladı

Adalet Bakanlığı tarafından güven veren ve kolay bir şekilde erişebilen bir adalet sistemi olan e-Duruşma sistemi, duruşmalara sesli ve görüntülü bir şekilde katılma imkanı verecek. 81 ilde uygulanmaya başlayan sistem, gelişmiş mühendislik ile 1400 hukuk mahkemesine aynı anda bağlanması bekleniyor. Yargılama sürecinde zaman ve emek tasarrufunun sağlaması planlanan sistem 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanmıştı. 


İlgili hukuk mahkemelerinde avukatların sesi ve görüntülü olarak çevrimiçi bir şekilde duruşmalara katılması sağlanan bu sistem, pandemi döneminde mesafelerin korunmasını sağlayan önemli bir faaliyet olarak kullanıldı. Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan mühendislerin gerekli güncellemeleri yaparak yerli imkanlarla uygulamayı güncel hale getirdi. Birçok şehirdeki adliyelerde tüm hukuk mahkemelerinde, diğer 28 büyükşehir adliyelerinde ise icra hukuk, tüketici ve kadastro mahkemelerine kurularak uygulamaya konuldu.