Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Ekim Ayında Neler Oldu?

Makaleler
8.11.2021
blog-pic

Ekim Ayında Neler Oldu?


Ekim ayında vergiler ile alakalı iki adet tebliğde değişiklikler yayınlandı. Bu tebliğlerden ilki 532 nolu VUK tebliğidir. Bu tebliğ ile defter beyan sistemi ve elektronik beyanname sistemine bazı değişiklikler gelmiştir. Değişiklik yapılan ikinci tebliğ ise 252 seri nolu gelir vergisi genel tebliğidir. Gelen değişiklik kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsuben veya nakden iadesine ilişkindir. Bu tebliğ değişiliklerinin yanı sıra Ar-Ge tasarım merkezleri ve Teknopark faaliyetlerinin dışarıdan yürütülmesinde dışarıda süre geçirme hakkında değişiklik yapılmıştır.


IMF'nin her sene yıllık toplantılarını gerçekleştirdiği bu önemli ayda, tüm dünyada para piyasalarında mevcut bir kriz olmasa da, ekonomistler geniş kitleleri etkileyebilecek olan önemli olaylara karşı tetikte olmaya devam ettiler. Tüm dünya pandemiyi yavaş yavaş geride bırakırken, pandemi kaynaklı kapanmalar da giderek azalıyor. Gözler şu anda ayın sonunda gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde. Teknoloji şirketleriyle öne çıkan parlak iş adamı Elon Musk, Birleşmiş Milletler'e eğer dünyada açlık sorununu nasıl çözebileceğini açıklayabilirlerse 6 milyar dolar verme teklifinde bulundu. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, farklı cihazlardan bağlanılabilen ve paylaşılan bir ortak sanal alan olan "Meta" sistemini duyurdu ve bu yeni ortam Silikon Vadisi'nde büyük etki yarattı. Blue Origin 2030'a kadar; aynı anda 10 kişinin yaşayabileceği, "birden fazla amaca hizmet edebilecek bir iş merkezi" olacak bir ticari uzay istasyonu inşa etmeyi hedefliyor. Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi, yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulacak ve film çekimleri ya da yüksek teknoloji araştırmaları gibi faaliyetlerin yürütülebileceği istasyon için Sierra Space ve Boeing'le iş birliği yapacak.


532 Nolu VUK Tebliği


532 nolu VUK tebliği, 486 nolu tebliğde değişiklikler getirmesi için düzenlenmiştir. 532 nolu VUK(Vergi usul kanunu) 19.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile birlikte defter beyan sistemi ve elektronik beyanname sisteminde bazı düzenlemeler gelmiştir.


252 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki Değişiklikler


252 nolu tebliğ değişikliği kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsuben veya nakden iadesi ile alakalıdır. Bu tebliğden daha önce 6 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede 315 nolu gelir vergisi genel tebliği yayınlanmıştır. Daha sonra 252 nolu tebliğde değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler iki kısımda incelenebilir. İlk kısım mahsuben iadeler ile alakalıdır. Bu konudaki taleplerin 429 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A” ile yapılması gerektiği kararlaştırılmıştır. İkinci kısımda ise nakden iade ile alakalı değişikler yapılmış ayrıca tutarsal sınırlar artırılmıştır. Değişiklikler 50.000 ₺ altı ve üstü olarak iki parçadan oluşur.

50.000 ₺ altındaki iade taleplerinde:

 • 325 nolu tebliğ ile nakden iade taleplerinin, 429 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A ile yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin iade edilecek tutarın 50.000 lirayı geçmemesi (bu tutar daha önce 10.000 ₺ idi) halinde iade dilekçesi ve dilekçede belirtilen belgelerin eksiksiz olması halinde inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmesi uygulaması başlamıştır.

İade talep dilekçesine aşağıda belirtilen belgelerin eklenmesi yeterlidir:

 • Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.
 • Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneği.
 • Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği.
 • Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneği.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneği.

50.000 lirayı( Bu tutar daha önceden 10.000 ₺ idi) geçen taleplerde yapılan değişiklikler ise:

 • 50.000 liraya kadar olan kısım, iade talep dilekçesi ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi şartıyla teminat aranmadan ve inceleme raporu beklemeden iade edilir.
 • 50.000 lirayı aşan kısım ise incelenerek iade edilir.
 • Teminat gösterilmesi halinde iade talebinin inceleme sonucu beklenmeden işlem yerine getirilir.
 • Nakden iade talebinin 500.000( Bu tutar daha önce 100.000 ₺ idi) lirayı aşması durumunda, 500.000 liraya kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 lirayı aşan kısmının iadesi ise incelenerek rapor sonucuna göre yerine getirilir.


Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknopark Faaliyetleri Hakkında Düzenleme


Ar-Ge / tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışından yürütülebilmesi için 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 nolu kanun ile gelen %20 dışarıda geçirilen süre hakkı, 17 Ekim 2021 Resmi Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2021 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.