Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

AR-GE ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Vlog
18.04.2022
blog-pic

 

AR-GE ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Nedir?

AR-GE merkezi faaliyet raporu, içerisinde bulunduğunuz yılın en geç mayıs ayına kadar hazırlanması gerekir ve bir önceki faaliyet dönemini kapsar. Kurumun raporları merkez yetkilisi veya işletme yetkili tarafından imzalanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Portalı’ndan e-imzalı olarak gönderilir. Belgelerde olası eksikliklerin tespiti halinde, eksikliklerin işletme tarafından tamamlanması için 10 gün sunulur. Eksikliklerin giderilerek ilgili bakanlığa yazılı veya elektronik olarak iletilmesi gerekir. Raporların gönderilmesi sonucu asgari olarak 2 akademisyen veya hakem atanır. İlgili kişiler, AR-GE ve Tasarım merkezinin faaliyetlerini inceleyerek, ziyaret raporlarını bakanlığa sunar. Hakem raporları öncelikli olarak işletmenin bakanlık uzmanı tarafından incelenir ardından değerlendirme komisyonu ile telekonferans veya birebir katılım yoluyla görüşülmesi için tarih, saat belirlenir. 

 

Faaliyet Raporu Gereksinimleri Nelerdir?

AR-GE ve Tasarım merkezleri hazırlayacakları faaliyet raporlarında çeşitli bilgilere yer vermeleri gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda projenin gerekliliği, teşviğin devamı ve desteklenmesi gibi konularda karar verilebilir. Raporda yer alması gereken çeşitli bilgiler ise şu şekildedir:

 

 • İşletmeye Ait Bilgilerin Sağlanması: AR-GE ve Tasarım merkezinde faaliyet gösteren işletmeye ait kurumsal bilgiler ile birlikte işletmenin konusu belirtilmelidir.

 

 • Mali Veriler: İlgili proje geliştirilirken işletmenin faydalandığı destekler, teşvikler ve bütçenin raporda yer alması gerekebilir. Bununla birlikte projenin sürdürülmesi için yapılan maliyetlere de bu raporda yer verilebilir.

 

 • İşletme Faaliyet Alanı ve Tanıtıcı Bilgiler: İşletmenin gerçekleştirdiği, üzerinde çalıştığı projenin faaliyet alanı ve projeye ait tanıtıcı bilgiler faaliyet raporunda açıkça belirtilmelidir.

 

 • İşletmeye Ait Stratejiler (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli): İşletmenin temel amacı, bu amaç doğrultusunda belirlenen yöntemler, konu ve süreç hakkında kapsamlı plan yapılmalıdır. Ayrıca ilgili projenin kullanımı ve geliştirilmesi sonucu sağlayabileceği kısa, orta ve uzun vadeli faydaları belirlenmelidir.

 

AR-GE ve Tasarım Merkezine Ait Bilgiler

AR-GE ve Tasarım merkezlerinin faaliyet raporunda işletmenin üzerinde çalıştığı proje kadar kurum hakkında da bilgiler paylaşması gerekir. Vaziyet planı, organizasyon şeması, personel bilgiler, işbirlikleri ve mali veriler gibi farklı alanlarda kapsamlı bir şekilde açıklanan bilgiler rapora eklenir. 

 

 • Vaziyet Planı: İşletme AR-GE merkezinin konumu hakkında bilgi vermelidir.

 

 • Organizasyon Şeması: İşletmenin organizasyon şemasında AR-GE merkezinin konusu, merkezin içerisindeki yapılandırması belirtilir. Aynı zamanda işletmenin üst yönetimle ve diğer birimlerle ilişkileri rapora eklenir. AR-GE ihtiyaçları belirlenir, projenin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sürecinde merkezin katılımları açıklanır.

 

 • Personel Özellikleri: İşletmede yer alan personel sayısı, bu personellerin projede aldıkları görevler ve katkıları belirtilir.

 

 • Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları: İşletmede kullanılan patent, fikri haklar, stratejiler ve  işletmede çalışan personellerin konuya yönelik olarak bilinçlendirilmesi raporda açıklanır.

 

 • Akademi-Sanayi İşbirliğinin Modellenmesi: Akademinin ve sanayinin mevcut imkanlarını birleştirerek bilimsel, ekonomik, teknolojik açıdan gelişmelerini sağlayan sistemli çalışmaların tasarlanması gerekir ve bu tasarlanan model raporda yer alır.

 

 • AR-GE ve Tasarım Merkezine Ait  Stratejiler (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli): Bu konu başlığının altında ilgili işletmenin AR-GE faaliyetleri ve üretime sağladığı yeniliklerle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinizin kapsamlı bir şekilde açıklanması gerekir.

 

 • Dışarıda Geçirilen Süreler: Kanunen, kanıtlanmadan bölge dışında ve proje üzerinde, evden çalışmalar da dahil %20 oranında çalışabileceği belirtilir. İlgili işletmenin bu nedenle proje için dışarıda geçirilen süreleri net bir şekilde raporda belirtmeleri gerekir.

 

 • AR-GE ve Tasarım Merkezi Mali Veriler: Son 3 yıl içerisinde işletmenin toplam bütçe içerisinden AR-GE veTasarım merkezi projelerine ayırdığı pay ile sıradaki 3 yıl için ayrılması planlanan bütçe açıklanır.

 

 • AR-GE ve Tasarım Merkezi Ödül Sistemi: Projede yer alan başarılı personellere uygulanan ödüllendirme yöntemleri açıklanır. Bununla beraber işletmede yer alan personelin performans değerlendirme sistemi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

AR-GE Projesi Yazım Kriterleri

AR-GE projesinde yer verilen konunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça belirtilmelidir. Bununla beraber ilgili proje konusu, gerekli literatür taramaları ile desteklenerek net bir şekilde anlatılması gerekir. Projenin amacı açıklanmalı ve ilgili görsellerle desteklenmelidir. Konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulmadığı, karmaşık kitabi bilgilerden uzak durularak, anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. En başta tercih edilecek, proje konusu ilgi çeken, merak edilen ve üzerine düşünülmesi gereken bir konu olması hedeflenebilir. 

 

AR-GE ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Sunumunun Hazırlanması

Faaliyet raporunda personele ait tüm bilgilerin eksiksiz olması, projelere ait güncellemelerin düzenlenmesi, kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan rakamlara uygun mali ve endeks verilerinin ilgili yıl için girişinin yapılmış olması, komisyonda alınan kararlara yönelik aksiyonların detaylı olarak açıklanması ve tüm konu başlıklarının ilgili yılla ilgili tüm veriler ile güncellenmiş olması gerekir. 

 

Faaliyet denetimi sırasında işletmenize belirtilen ve işletmenizden beklenen aksiyonların oluşturulması, gelebilecek hakem sorularına karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Projelerinizin özelliklerini çeşitli döküman ve görsellerle komisyona sunabilir, iş planınıza uygun olarak projenizden bahsedebilirsiniz. Bu sayede projelerinizin süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesini destekleyebilirsiniz.

 

AR-GE ve Tasarım Merkezleri projelerini gerçekleştirmek için çeşitli teşviklerden yararlanır. Bu teşviklerin devamlılığının sağlanması için her yıl belirli dönemi kapsayan faaliyet raporları, AR-GE ve tasarım merkezleri tarafından Sanayi ve Teknoloji bakanlığı AR-GE teşvikleri genel müdürlüğü portalına gönderilmesi gerekir. Bu süreçte sorun yaşanmaması, sağlanan teşviklerin devam edebilmesi adına AR-GE merkezi yıllık faaliyet raporu  hazırlama sürecinizde profesyonel destek alabilirsiniz. 

E-danışman'ın kolay, pratik ve işletmenize özel uygulamalarına;
 

Buradan Ulaşabilirsiniz >>